CTY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHÁT HUY

Chúng tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng hải sản khô một nắng mang thương hiệu “GECOSEX CHUNG”

ctytsphathuy@gmail.com

ĐỂ LẠI THÔNG TIN, CHÚNG TÔI SẼ LIÊN HỆ LẠI