Sản phẩm OCCOP là gì ? 3 giấy chứng nhận có đủ khẳng định thương hiệu

OCOP là tên viết tắt của cụm từ tiếng anh “One Commune One Product”

Tiếng Việt: Mỗi xã một sản phẩm

Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ

Phạm vi và địa bàn thực hiện: Trong phạm vi toàn quốc

Quy trình đánh giá sản phẩm OCOP gồm 3 cấp:

– Công tác đánh giá cấp huyện

– Công tác đánh giá cấp tỉnh

– Công tác đánh giá tại cấp trung ương

Ở mỗi cấp, các lãnh đạo sẽ thành lập Hội đồng đánh giá bao gồm các cán bộ ban ngành liên quan và mức độ đánh giá sẽ nâng cao dần, đảm bảo tiêu chí cũng như yêu cầu khắt khe với từng sản phẩm.

Tiêu chuẩn OCOP có vai trò quan trọng đối với các sản phẩm “thuần Việt”. Không chỉ vậy, việc thực hiện thành công chương trình còn góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân.

 Sản phẩm OCOP được đánh giá thận trọng, chuyên nghiệp về nhiều mặt. Hội đồng đánh giá gồm những cán bộ chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan như y tế, môi trường,…. Không chỉ vậy, việc đánh giá còn trải qua nhiều cấp khác nhau, từ cấp huyện tới tỉnh, sau đó lên Trung Ương.

   Phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm theo Bộ Tiêu chí. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành05 hạng:

-Hạng 05 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, làsản phẩm cấp quốc gia, có thể xuất khẩu.

-Hạng 04 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm, làsản phẩm cấp tỉnh, có thể nâng cấp lên hạng 5 sao.

-Hạng 03 sao:Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến 69 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, đạt tiêu chuẩn,có thể nâng cấp lên hạng 4 sao.

-Hạng 02 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến 49 điểm, sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao.

-Hạng 01 sao: Tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm, làsản phẩm khởi điểm tham gia Chương trình OCOP, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *